Obszary praktyki

  • klienci indywidualni

    usługi świadczone na rzecz klientów indywidualnych obejmują między innymi udzielanie porad prawnych, sporządzanie pism wymagających wiedzy prawniczej, pertraktacje w celu ugodowego załatwienia spraw spornych, reprezentacja klienta przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej

  • podmioty gospodarcze

    doraźne doradztwo lub świadczenie jednorazowych usług prawniczych, kompleksowa obsługa obejmująca sporządzanie opinii prawnych, projektów dokumentów oraz reprezentacji przed sądami i organami administracji publicznej.

Powrót

Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami: