Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za świadczone usługi podlega indywidualnemu uzgodnieniu z każdym Klientem. Jest uzależniona od nakładu pracy, złożoności zagadnienia prawnego, czasu trwania sprawy oraz charakteru współpracy. Możliwy jest także wybór wariantu wynagrodzenia:

jednorazowa płatność z góry / wynagrodzenie ryczałtowe / wynagrodzenie w oparciu o stawki godzinowe.

Istnieje także możliwość ustalenia wynagrodzenia w oparciu o formy mieszane. Ceny usług prawniczych są dodatkowo opodatkowane stawką podatku VAT.

Powrót

Potrzebujesz porady? Wypełnij formularz i skontaktuj się z nami: